Menighedsråd
mr@nordvestkirken.dk

Tilsynsråd
tr@nordvestkirken.dk

Pedel
pedel@nordvestkirken.dk

Kasserer
kasserer@nordvestkirken.dk

___________________

Hent indmeldelsesblanket