Menighedsråd
mr@nordvestkirken.dk

Tilsynsråd
tr@nordvestkirken.dk

Præst
reidar@nordvestkirken.dk
Træffetider ser her

Kasserer
kasserer@nordvestkirken.dk

Pedel
pedel@nordvestkirken.dk
___________________

Hent medlemsblanket