Tro, Håb og Aftensmad – et forum om den kristne tro og livets spørgsmål

Velkommen
Mange tænker i livets løb over spørgsmål som: Hvorfor er jeg her? Hvor er jeg på vej hen? Eller i mødet med
modgang og smerte: Hvorfor denne ondskab og elendighed? Og stopper den mon en dag? Hvad folk mener
om disse spørgsmål er meget forskelligt. Fælles for os er, at vi alle har en mening om, hvordan tingene
hænger sammen – der er noget vi håber på og tror på.

I Nordvestkirken vil vi gerne tale om de store spørgsmål i livet, høre hinandens meninger og tanker og
sammen lade os udfordre af, hvad Bibelen og den kristne tro har at sige til det. Derfor inviteres du til Tro,
Håb og Aftensmad, et afslappet og åbent forum, hvor vi stiller skarpt på livets spørgsmål og den kristne tro.
Vel mødt!

Tilmelding 
Senest d. 30. august til THA@nordvestkirken.dk eller til Viggo Viwe på 2980 3839
Forløbet er gratis.

Tid og sted
Syv sammenhængende tirsdage fra den 6/9 til den 25/10 (d. 18/10 ekskluderet pga. efterårsferie)
Kl. 18:00-20:30
Aftenerne indledes med fælles aftensmad
Vi mødes i Nordvestkirkens lokaler, Rentemestervej 109, 2400 Kbh. NV (indgang via dør mod Nordstien)

Kommende arrangementer

Seneste prædikener