Gudstjeneste

Søndagsgudstjenesten er menighedens hovedsamling. Den har helt grundliggende to bevægelser/retninger:

  1. Fra Gud til os

Gud giver os sit ord gennem bibellæsning, forkyndelse, sang og andre indlæg. Ordet skaber og opretholder det åndelige liv.

Gud giver sig selv, Jesu eget kød og blod, gennem nadveren.

  1. Fra os til Gud

Menighedens gensvar på Guds gaver formes i bøn, tilbedelse og lovprisning.

Fordi det netop er hovedsamlingen mødes her alle aldersgrupper.

Det foregår søndage kl. 10:30 til ca. 12:10.

Der er normalt også både børnekirke og juniorkirke.

Børnekirke- og juniorkirke

Børnekirke- og juniorkirke er oplæring og forkyndelse på børnenes niveau. Gennem bøn, sang, leg og fortælling undervises børnene i den kristne tro med ønsket om, at de selv vokser ind i troen på Gud.

Børnekirke fra 3 år til 2. klasse.

Juniorkirke er fra 3. til 6. klasse.

For mere information kontakt Charlotte Morthorst, mail: csmorthorst@mail.dk, tlf: 2866 3900

Cellegrupper

Det er Nordvestkirkens ønske, at alle i menigheden er en del af et mindre fællesskab - en cellegruppe, med plads til både fællesskab om bibelen og menneskeligt fællesskab.

Samtidig er cellegruppen Nordvestkirkens primære platform for 1:1 mission - altså at fortælle evangeliet videre til dem vi færdes iblandt i dagligdagen. I cellegruppen kan vi dele vores erfaringer og vi kan opmuntre hinanden. Sidst - men ikke mindst - kan vi invitere ikke troende med i cellegruppen, så de her, under uformelle former, kan møde både evangeliet og Guds folk i levende live!

Cellegruppernes formål

Har du spørgsmål eller ønsker du at være med i en cellegruppe, er du velkommen til at kontakte menighedsrådet på mr@nordvestkirken.dk

Bedekæde

Nordvestkirken har en bedekæde med 25-30 forbedere, som hver har forpligtet sig til at bede ca. ½ time hver uge efter en bedeliste.

Bedelisten har en række faste emner af generel karakter, som skifter fra uge til uge. I tillæg til dette udsendes der hver den 1. i måneden en liste med aktuelle og typisk mere personlige takke- og bedeemner.

Hvis du har emner til den aktuelle liste, eller ønsker at være med som forbeder, så skriv en mail til bedekaede@nordvestkirken.dk.

Vi beder i Jesu navn

Dette udtryk kommer fra hebraisk og har en dobbelt betydning: på grundlag af og i overensstemmelse med.

På grundlag af: vi beder på grundlag af det, Jesus har gjort, da han døde på korset for alle vore synder. Da blev synden, som adskilte Gud og os, udslettet!

I overensstemmelse med: vi kan bede Gud om alt, men der er en begrænsning indbygget, når det gælder bønnesvar. Vores bøn må være i overensstemmelse med Jesu vilje. Dette begrænser ikke Guds muligheder, med det afgrænser vores afsporinger.

4Kids

4KIDS er for juniorer fra 3. klasse og op til ca. 13 år.

Her er en super mulighed for at lære mere om Jesus og for at være sammen med andre på din egen alder.

Vi samles onsdage kl. 19:00 til 20:30 på Rentemestervej 109, 2400 København NV.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rebekka Drejer, tlf. 2683 3202.

Så kom og vær med og få nye venner!

 

TeenDeLuxe

Er du teenager mellem 13-16 år, så er der her en super god mulighed for at være sammen med andre på din alder.

Vi hygger, tager ud i det blå, lærer Jesus at kende og meget mere.

Så kom og vær med og nye venner!

Vi samles mandage kl. 19:15 til 21:00 på Rentemestervej 109, 2400 København NV.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Joachim Munch på tlf. 2751 4172 eller mail: jo-munch@hotmail.com.

Vi ses!

 

LMU

"Kom og lær Jesus bedre at kende og se, hvad han har gjort for dig"

I LMU - Luthersk Missions Unge - samles vi mellem 30-45 unge i et fællesskab, hvor der er plads til hygge og alvor.

Vi mødes om torsdagen kl. 19:30

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Emilie Elmelund, 2616 7236, lmu@nordvestkirken.dk.

Ved spørgsmål angående smågrupper kan du kontakte Emilie Elmelund, 2616 7236, lmu@nordvestkirken.dk.

Sjælesorg

Sjælesorg er omsorg for sjælen. Sjælesorg er samtalen der åbner, når livet strammer til og er svært. Og sjælesorg er en samtale om store spørgsmål i livet.:

Hvordan kommer jeg mig over tabet af den, jeg elskede? Hvordan tilgiver jeg den, der har svigtet mig? Hvad er meningen med det hele? Hvad skal jeg tro på?

Sjælesorg hænger tæt sammen med diakoni, som er at møde mennesker i svære livssituationer med respekt og omsorg. Her er samtalen det vigtigste redskab, uanset om det drejer sig om dagligdagens udfordringer eller store dilemmaer og kriser i livet. 

I Nordvestkirken er der nogle mennesker, som du kan henvende dig til og få en samtale.

Skriv til mr@nordvestkirken med nogle få ord om dig selv og din situation. Så vil du efterfølgende blive kontaktet.