Høstgudstjeneste
Prædikant: Nicklas Lautrup-Meiner