Gudstjeneste
Prædikant: Samuel Kjøller-Hansen, efterfølgende kirkefrokost